Visar inlägg kategoriserade under

Förskola

Socialdemokraterna i Linköping går på ansvarslös offensiv

Här i Linköpings kommun verkar socialdemokraterna ha vaknat till ordentligt, är det månne i desperation?
Redan i deras skuggbudget så högg man ner på skolskjutsarna. Endast de som valde den närmaste skolan skulle få rätt till skolpeng. Valde man en annan skola, som passade eleven bättre, t,ex. extrastöd eller specialutbildade lärare för elever med särskilda behov [...]

Barn och Ungdomsnämndens satsningar ska gå till Förskolan och inte täcka besparingskrav

Socialdemokraternas Jakob Björneke anklagade i en artikel i Östgöta Correspondenten innan jul Alliansen i Linköping med att fara med osanning om Barn och ungdomsnämndens förskolesatsningar och besparingskrav. Man påstår att nämnden, istället för nödvändiga effektiviseringsåtgärder, balanserar ut besparingskravet med förskolesatsningen.
För Centerpartiet är de tidiga åren de viktigaste i en människas liv då de i så [...]

Socialdemokraterna i Linköping har lämnat sin budget för 2013-2014

Sen ett antal veckor har Alliansens budget varit känd för allmänheten, detta för att alla, även oppositionen ska ha möjlighet att gå igenom den inför kommande kommunfullmäktigebeslut. Så var inte fallet åt andra hållet. Först idag släppte Socialdemokraterna sin ”skuggbudget”, Jobb, kunskap och fler händer i äldreomsorgen. En ambitiös titel som dock lovar mer än [...]

Centerpartiet i Linköping vill inte lägga ner fritidsverksamheten

..men det behövs en översyn på hur ungdomsverksamheten och specifikt hur  fritidsgårdarna fungerar, vilket i sin tur kan innebära neddragningar, nedläggningar, och omprioriteringar av verksamheten på fritidsgårdarna. Det är bland annat det som finns med i det förslag som en av våra arbetsgrupper i Centerpartiet nyligen lagt fram.
Och en fråga man måste ställa sig är följande: [...]

Dioxinkött från Tyskland och trygghetslarm på landsbygden

I helgen var jag ute och åkte bil och under resan hade jag radion på. Under nyheterna var det speciellt två saker som fångade min uppmärksamhet. Det ena handlade om den tyska dioxinskandalen och den andra om trygghetslarm  för äldre.
Efter att en fodertillverkare visat sig ha sålt dioxinförorenat foder till en mängd höns- och grisgårdar i [...]

Centerpartiet i Linköping vill skapa Sveriges bästa skola

Det är så mycket i varje persons liv som tar sin början under skolåldern och vars konsekvenser man får hantera senare i livet, och en dålig skolgång ökar risken för ett mindre bra liv. Därför måste syftet med vår för-, grund-, och gymnasieskola vara att förbereda våra unga för vuxenlivet, där kunskap är något av [...]

En bra arbetsmiljö i skolan är självklart för (C)

Idag skriver Magnus Andersson i Corren  ”Arbetsmiljön bortglömd valfråga”. Det kan jag genast konstatera att den inte är för Centerpartiet i Linköping.
I vårt valmanifest skriver vi under rubriken:
”En trygg och bra vistelse i förskola och skola”
”I en bra skolmiljö ökar möjligheterna att tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt. Därför anser Centerpartiet att lokaler och [...]

Mer människa, miljö och företagande i våra skolor

(Linköping, Alliansen, Centerpartiet, Linköpings kommun)
Det är så otroligt mycket i varje persons liv som tar sin början under skolåldern och vars konsekvenser varje individ får hantera senare i livet och en dålig skolgång ökar också risken för ett mindre bra liv.
Därför är det grundläggande syftet med vår förskola, grundskola och gymnasieskola att, efter bästa förmåga, [...]